مک Stackable Travel Jars
چهار شيشه خالي به همراه دو درب پيچي مشاهده جزییات
 مک Travel Bottle 1 oz/2
مجموعه اي از سفر 2 بطري كوچك است. امكانات پر كردن خطوط ، و درب امن. Squeezeable. ايده آل براي مايعات و يا emulsions. مشاهده جزییات
 مک Travel Bottle 2 oz/2
مجموعه اي از دو بطري كوچك در سفر بسته. امكانات خطوط پر كردن و درب امن. Squeezable. ايده آل براي مايعات و يا emulsions. مشاهده جزییات
 مک Travel Jar.25 oz/4
مجموعه اي از 4 شيشه كوچك است. امكانات ايمن درب. مشاهده جزییات
 


   
   

نظرات و سوالات شما در مورد این محصول